Pre učiteľov

03.04.2014 17:27
Učiteľ si pre žiakov pripraví pracovné listy so židovskými symbolmi (Dávidova hviezda, vŕba, zlomená ruža vo vavrínovom venci, menora, lev, pokladnička...). Poprípade môže žiakov rozdeliť do dvojíc, podľa lavíc, náhodne, alebo nech si sami žiaci nájdu dvojicu a každá dvojica si vylosuje...
03.04.2014 17:26
Zhlukovanie - Pavúčia sieť - Mapovanie Pri sledovaní filmu poprosíme žiakov, aby sa snažili zapamätať si čo najviac informácií o živote svätokrížskej komunity židov. Zhlukovanie znamená aj sieťovanie alebo mapovanie. Táto stratégia podnecuje žiakov k tomu, aby sa aktívne podieľali na...
03.04.2014 17:24
Súťaž o najvýstižnejší cinquain na tému HOLOCAUST  Toto pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq – päť. Ide o päťveršovú “báseň” zhŕňajúcu informácie, zachytávajúcu myšlienky, pocity a presvedčenia v podobe stručných a výstižných výrazov, ktoré opisujú...
03.04.2014 17:22
1. fáza – Evokácia: Učiteľ si stanoví jednu vyučovaciu hodinu pre tvorbu diskusie. Na začiatok by mohol k téme využiť brainstorming, tým podnietiť premýšľanie žiakov, porozprávať sa s nimi o téme pred začiatkom diskusie. Rozprávať by mali hlavne žiaci, úlohou učiteľa je ich viesť,...