Príbehy rodín

20.03.2014 12:57
Jozef Zlattner sa narodil v roku 1860 a umrel 21. apríla 1940. Jeho otcom bol Samuel a matkou Anna, rod. Neumannová. V roku 1929 sa stal predsedom pohrebného bratstva Chévre Kadiša, ktoré sa staralo o chorých, umierajúcich, pohreby a v prípade núdze aj pozostalých....
20.03.2014 12:47
Henrich Weil sa narodil 1. júla 1882 v Novej Lehote. Jeho ženou bola Janka rod. Mandlová. V roku 1927 bol členom obecného zastupiteľstva. Nachádzame ho medzi členmi zastupiteľstva aj v roku 1930, či 1938. Umrel 2. februára 1942. Pán Hurtik na neho spomína: „Weil, on mal veľký majer, aj...