Synagóga

"Neologická synagóga v Žiari nad Hronom bola postavená na dnešnej ulici SNP v roku 1888. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, či bola postavená ako nový objekt, alebo vznikla prestavbou staršieho ľudového obydlia. Jej pozostatky sú však dodnes ukryté v povalovom priestore obytného objektu. Podľa jediného zachovaného vyobraznenia synagógy možno konštatovať, že bola na pomery malého mestečka s malou židovskou komunitou vcelku monumentálnou stavbou. Postavená bola mimo centra Sv. Kríža nad Hronom v radovej zástavbe na severnom okraji obce. Neďaleko sa nachádzal dnes už neexistujúci kresťanský cintorín. Keďže bola v polovici 40. rokov 20. storočia násilne prestavaná, jej exteriér môžeme identifikovať iba podľa dobovej fotografie, ktorá na malom kúsku zachytáva jej bočnú stenu a časť priečelia. " Z knihy Zostali len spomienky; Dejiny židovskej komunity v Žiari nad Hronom
Fotografia: Jediná známa fotografia svätokrížskej synagógy - Na fotografií sa nachádzajú náhrobníky z už zaniknutého kresťanského cintorína. V pravom rohu fotografie za sochou môžete vidieť pôvodný vonkajší vzhľad synagógy. (Archív AE MsKC Žiar nad Hronom)
 
 
Podľa odborných popisov architektúry synagógy bola svätokrížska synagóga koncipovaná v striedmom elegantnom štýle s uplatnením tradičných prvkov výzdoby neologických synagóg. Nachádzala sa v dvojpodlažnej budove, umocnenej vysokou sedlovou strechou so štítom nad čelnou fasádou. Na základe porovnaní s podobnými objektami synagóg predpokladáme, že empora (balkón určený pre ženy) bola situovaná len v časti priliehajúcej k priečeliu, nad predsieňou. 
 
Interiér synagógy je možné priblížiť iba na základe pozostatkov ukrytých na povale budovy DSS Doména. Centrom synagógy bol priestor hlavnej siene. Hlavný priestor bol určený mužom, ženám slúžila galéria na poschodí, na ktorú pravdepodobne viedlo schodisko z bočnej strany objektu. Dominantným výzdobným prvkom bola Dávidova hviezda nad svätostánkom. Podľa zachovaných reliktov synagógy možno usudzovať, že svätostánok, tzv. aron ha kodeš, s výklenkom pre Tóru, sa nachádzal v strede východnej steny objektu. Nad ním sa vynímali tabule Desatora a podnes viditeľný hebrejský nápis: "Od východu slnka až po jeho západ buď pochválené meno Všemohúceho."

 
Fotografia: Tabule Desatora v synagóge vo Sv. Kríži nad Hronom. (autor fotografie R. Uhrovič, 2011)
 
Steny boli vymaľované svetlou okrovou farbou. Výraznou modrou farbou bola namaľovaná stena okolo výklenku pre Tóru, zlatou farbou boli zvýraznené písmená a Dávidova hviezda. 
 
Charakter podlahy je neznámy, je možné že ho tvorila podlaha s kobercovým vzorom. Priestor musel byť umelo osvetlený pomocou kovových svietnikov. V hlavnej sále sa pravdepodobne nachádzali drevené lavice. 
 
Svoj účel plnila synagóga až do roku 1942. V tomto roku bola ako majetok Židovskej náboženskej obce arizovaná. Správcom synagógy i bytu za ňou sa stal 25. januára 1943 pán Albín Hurtík. Majetok bol vyčíslený na 60 000 Ks. 
 
Od 60. rokov 20. storočia v objekte sídlila miestna vývarovňa a napokon domov sociálnych služieb, ktorý je tam dodnes. Budova je v majetku banskobystrického samosprávneho kraja. 
 
 
Fotografia: Detail figúrnej výzdoby hlavice stĺpu v synagóge vo Sv. Kríži nad Hronom. (Autor fotografie R. Uhrovič, 2011)