Židovská komunita a osudy rodín

13.02.2014 09:52
V Uhorsku v roku 1700 žilo len 12 000 Židov. Ich počet sa do roku 1914 zvýšil na 911 000. Postupne získavali významnejšie pozície v hospodárskom živote krajiny, v priemysle, finančníctve, obchode i remeslách, prenikli do slobodných povolaní a pôsobili aj ako nájomníci poľnohospodárskych pozemkov....