Pre žiakov/študentov

12.03.2014 11:42
Každým rokom sa školy modernizujú, čím ďalej sa kladie väčší dôraz na učiteľa, na žiakov a ich schopnosti s prácou s počítačom, internetom, IKT zariadeniami (t.j. dataprojektor, interaktívna tabuľa) a ovládať aspoň základy práce s programami balíčka Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft...