Pre žiakov SŠ

12.03.2014 13:39
DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA  (World War II)     Porozmýšľajte, aké boli podľa vás hlavné príčiny vzniku druhej svetovej vojny.   Čo viete o živote alebo pôvode Adolfa Hitlera? Skúste prísť na príčiny jeho nenávisti voči Židom a Rómom.    Pokúste sa definovať...